Niepalna izolacja natryskowa

Najważniejszym kryterium w tym aspekcie jest zastosowanie izolacji, będącej materiałem samo-gasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia.

Odporna na ogień izolacja natryskowa

zaizolowany dach pianką poliuretenowąPianka poliuretanowa jest łatwopalna?

Zarówno wśród tradycyjnych termoizolacji tak również w efektywniejszych izolacyjnie poliuretanowych systemach natryskowych, znajdziemy produkty pożarowo bezpieczne, jak i te nie mogące odpowiadać temu określeniu.

W pierwszej grupie do bezpiecznych w zakresie p/poż. na pewno zaliczyć należy większość asortymentu wełnianego, ale nie koniecznie już styropian, który może rozprzestrzeniać ogień w czasie pożaru, poprzez kapiące krople topionego, zajętego ogniem materiału. W grupie poliuretanów natryskowych gwarantem tego, że materiał posiada status samo gasnącego, jest co najmniej uzyskanie klasy palności E.

Środków utrudniające zapłon

W składzie tych produktów stosuje się specjalne formuły, uwzględniające obecność środków utrudniających zapłon (tzw. uniepalniaczy). O ile w segmencie sztywnych pian natryskowych dla większości producentów nie stanowi to już poważnych problemów, to sprawa komplikuje się w przypadku pian półsztywnych. Tutaj wyłącznie doświadczone światowe produkcje, dysponujące wieloletnią wiedzą technologiczną, radzą sobie w tym zakresie. Przykładem i odzwierciedleniem tego może być obecna sytuacja oferowanych w Polsce natryskowych systemów poliuretanowych. Rodzimym, stosunkowo młodym w zakresie procesu produkcji pian półsztywnych producentom, nie udało się dotychczas wejść na klasyfikowany poziom niepalności.

Weryfikowani przez rynek świadomych faktu inwestorów, że stosowanie nie zaawansowanych technologicznie materiałów może pociągnąć za sobą ogromne straty finansowe , powiązane z pożarem i utratą dobytku, spotykają się z naturalnymi trudnościami w rozpowszechnieniu efektywnej pod względem stricte izolacyjnym technologii.