Produkty Lallafom

Dane o produktach LALLAFOM:

  • H20 (para wodna) jako jedyny czynnik spieniający (seria Sealguard)
  • 365 MFC jako jedyny czynnik spieniający (seria Heatguard)
  • produkty anty-mikrobowe oraz przeciwgrzybiczne
  • seria SEALGUARD zapewnia maksymalną energooszczędność i właściwy poziom szczelności dla przegród budowlanych, jednocześnie gwarantując prawidłowy dopływ świeżego powietrza bez konieczności stosowania wymuszonej wentylacji dla normatywnych warunków użytkowania (domostwa, obiekty publiczne)
  • samo gasnący (E, BS1DO, Class A, ACC 377 Appendix X – nie wymaga osłony, powłoki przeciwogniowej w przestrzeniach nieużytkowych (strych itp.)
  • zerowy poziom wartości odżywczej dla kun i innych gryzoni

Ponad to oleje poliolowe (sacharyna, cukry trzcinowe i buraczane) tworzą technologię „suspended sucrose” stanowiącą ekologiczną alternatywę dla ropopochodnych żywic poliuretanowych.

UWAGA! PRODUKTY LALLAFOM USA NIE ZAWIERAJĄ:

  • cyklopentanu
  • C-PentaBDE
  • 141B
  • formaldehydu