izolacja natryskowa przy wsparciu Unii

SMART BUDOWNICTWO Tomasz Niewadzi realizuje projekt ” Innowacyjna koncepcja projektowania odwróconych dachów zielonych z wykorzystaniem piany poliuretanowej jako szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy” finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie projektu wzorniczego zastosowania pianki poliuretanowej w nowoczesnej technologii, którą z powodzeniem wykorzystywać będzie można w koncepcji dachów odwróconych, czyli dachów z obsadzeniem roślinnym.

Wartość projektu: 1.030.050,00 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 399.750,00 zł.

Call Now Button